חדש, חובה לראות! עדויות של מתאמנים
מתאריך 26.4.07 YNET - כתבה ב
communa.tapuz.co.il/krav - קומונת קרב מגע מלא
For more information +972-50-5338163
e-mail: guykrav@zahav.net.il